Fondiloend

5. Kohtuasutused

5.1. 1889. a. justiitsreformi eelsed riiklikud kohtud

5.2. 1889. a. justiitsreformi eelsed rüütelkonna kohtud

5.3. Talurahvakohtud

5.4. Asehalduskorra-aegsed kohtud Eesti- ja Liivimaal

5.5. 1889. a. justiitsreformi järgsed justiitsasutused

5.6. (Vande)advokaadid

5.7. Notarid ja notaribürood

5.8. Kinnistusametid

5.9. Maakondade kinnisvarade hindamise komiteed

5.10. Kohus ja prokuratuur (1944-1991)

5.11. Rahvakohtute valimiskomisjonid