Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.1.1. Heategevus- ja hoolekandeseltsid

Eestimaa abiandmise selts - EAA.5221
Estländischer Hilfsverein
Эстляндское общество вспомоществования
Säilikute piirdaatumid: 1819-1910
Säilikute arv: 6

Eestimaa Alaealistele Roimaritele Käsitöönduslike Kodude ja Põllutöö Kolooniate Rajamise Selts - EAA.2015
Эстляндское общество ремесленных приютов и земледельских колоний для несовершеннолетних преступников
Эстляндское общество земледельческих колоний и исправительных приютов для несовершеннолетних преступников; Эстляндское общество земледель-ческих колоний и ремесленных приютов для несовершеннолетних преступников; Общество Эстляндскаго земледельско-ремесленнаго
Säilikute piirdaatumid: 1896-1915
Säilikute arv: 6

Inner Wheel Klubi - ERA.5442
Säilikute piirdaatumid: 1986-2005
Säilikute arv: 25

Liivimaa Langetõbiste ja Nõdrameelsete eest Hoolekandmise Seltsi Pärnu haruselts - EAA.3495
Pernauer Zweigverein zur Verpflegung der Idioten und Epileptiker in Livland
Перновский филиал лифляндского общества призрения эпилептиков и слабоумных
Säilikute piirdaatumid: 1889-1903
Säilikute arv: 3

Pidalitõve Vastu Võitlemise Selts - EAA.628
Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
Общество для борьбы с проказой
Liivimaa Leepratõrje Selts
Säilikute piirdaatumid: 1890-1926
Säilikute arv: 30

Riia Pimedate ja Nõrgaltnägijate Haridusühingu Pärnu haruühing - EAA.3497
Verein zur Ausbildung Blinder und Schwachsichtiger im Blinden-Institut zu Riga
Перновский филиал Рижского общества призрения слепых
Säilikute piirdaatumid: 1878-1908
Säilikute arv: 5

Saaremaa rüütlimõisaomanike vastastikuse abistamise selts - EAA.5205
Verein zur Gewährung von Hilfeleistungen, gestiftet von den in die Matrikel des Oeselschen Indigenatsadels eingetragenen adligen Rittergutsbesitzern
Общество вспомоществования дворян острова Эзеля
Säilikute piirdaatumid: 1896-1918
Säilikute arv: 9

Tartu Saksa Abiandmise Selts - EAA.1722
Dorpater Deutscher Hilfsverein
Дерптское благотворительное общество
Säilikute piirdaatumid: 1823-1940
Säilikute arv: 262

Vanglatest Vabanevate Isikute Hooldamise Selts Tartus - EAA.842
Юрьевское общество покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения (патроната)
Säilikute piirdaatumid: 1911-1917
Säilikute arv: 1

Vene Heategev Selts Tartus - EAA.2098
Русское благотворительное общество в Дерпте (Юрьеве, Тарту)
Säilikute piirdaatumid: 1830-1940
Säilikute arv: 127

Zonta Tartu klubi - ERA.5126
Säilikute piirdaatumid: 1990-2016
Säilikute arv: 23