Fondiloend

Vene Heategev Selts Tartus - EAA.2098
Русское благотворительное общество в Дерпте (Юрьеве, Тарту)

Ajalugu

Tartu linna vaesemate õigeusklike elanike abistamiseks ja neile paremate hariduslike võimaluste loomiseks asutatud selts.
Selts alustas tegevust 1859. a Uspenski kiriku juures vaeste hoolekandega ja pidas ülal
kiriku juures tegutsevat tütarlaste algkooli.
Selts moodustati saksa abistamis- ja heategevusseltside eeskujul. Esimene põhikirjaprojekt
valmis 20.08.1872, põhikirja kinnitas siseminister 13.05.1875. Põhikirja täiendati ja
parandati 1898. ja 1903. a.
Seltsi juhtisid juhatus, peakoosolek ja revisjonikomisjon. Liikmed olid enamasti vene
rahvusest isikud, kuid seltsi võisid astuda ka teistest rahvustest õigeusklikud. Selts abistas
puudustkannatajaid raha, kütte, toidu ja korteritega, pidas kuni 1918. a märtsini ülal lastekodu
ning 1919. a kevadeni tütarlastekooli. 11.08.1919 kool suleti ja õpilased viidi üle Tartu
linna vene õppekeelega XIII algkooli.
19.06.1918 võttis selts üle Vene avaliku raamatukogu.
27.10.1919 registreeris seltsi uue põhikirja Tartu-Võru rahukogu. Põhikirja järgi võisid
tegevliikmed olla ainult vene rahvusest isikud ja need teistest rahvustest isikud, kes olid seltsi
astunud enne 11.03.1907. Teistest rahvustest isikud võisid olla au- ja toetajaliikmed.
Selts lõpetas tegevuse 1940. a oktoobris.

Materjal

Erinevate heategevuslike seltside põhikirjad (1844), seltsi enda põhikirja projekt ja põhikirjad (1897—1940), protokollid (1872—1934), liikmete nimekirjad (1876—1929), aruanded (1896—1940), kirjavahetus (1857—1941), Tartus asuvate vene seltside, asutuste ja organisatsioonide nimekiri (dateerimata), registratuurraamatud (1927—1938), arvepidamisraamatud ja -dokumendid (1830—1939), seltsi raamatukogu materjalid (1872—1940) (põhikiri, protokollid, kirjavahetus, raamatute nimekirjad, arvepidamisraamatud), seltsi koolinõukogu materjalid (1885—1920) (koolinõukogu ja pedagoogilise nõukogu protokollid, käsitööklassi aruanded jm), tütarlaste varjupaiga materjalid (1890—1897) (põhikiri, protokollid jm), revisjonikomisjoni materjalid (1876—1939), seltsi maja plaan (1936).

Seonduv aines

ERA 3306 — Vastastikuse Abistamise ja Heategevuse Seltsid (koondfond), 104 s, 1817–1940.

Seadused

Проект устава Русскoго благотворительнoго общества вь г. Юрьевe Лифл. губ. Юрьев 1897.
Уставь Русскoго благотворительнoго общества вь Юрьевьe. Юрьев 1920.

Kirjandus

[А. С. Невзоров]. Русское благотворительное общество в г. Юрьеве Лифляндской
губернии, содержимые им женское училище и приют для бедных девочек: материалы по истории общества и краткий исторический очерк. Юрьев: К. Маттисен,
1895.