Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

10.6.1.4. Sotsiaalkindlustusühistud

Balti Ringkonna Kindlustusseltsi Tallinna esindus - EAA.2485
Revaler Verwaltung der baltischen Bezirks-Versiecherungs-Genossenschaft
Ревельское представительство Прибальтийского окружного страхового товариществa
Säilikute piirdaatumid: 1913-1921
Säilikute arv: 577

Riia Vastastikuse Õnnetusjuhtumikindlustuse Seltsi Tallinna esindus - EAA.4484
Revaler Vertretung der rigaschen gegenseitigen Unfallversicherungs-Gesellschaft
Ревельское представительство Pижского общества взаимного страхования от несчастных случаев
Säilikute piirdaatumid: 1900-1913
Säilikute arv: 410