Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Balti Ringkonna Kindlustusseltsi Tallinna esindus - EAA.2485
Revaler Verwaltung der baltischen Bezirks-Versiecherungs-Genossenschaft
Ревельское представительство Прибальтийского окружного страхового товариществa

Ajalugu

Vt ka *Riia Vastastikuse Õnnetusjuhtumikindlustuse Seltsi Tallinna esindus.
Põhikiri kinnitati kaubandus-tööstusministeeriumis 13.11.1913. Juhatus ja revisjonikomisjon valiti 18.12.1913, selts alustas uue nime all tegevust 01.01.1914. Seltsi peakontor asus Riias, esindused olid Tallinnas, Liepājas, Pärnus ja Tartus. 1913. a lõpul kuulus ühingusse 706 ettevõtet.
Kindlustusseltsi tegevuse võttis üle 01.01.1921 asutatud sundkindlustuse alla kuuluvaid
ärilisi ettevõtteid koondav Eesti Tööliste Kinnitusühing. Põhikiri kinnitati 21.09.1921. Selle kohaselt olid ühingu liikmeteks kõigi vabrikute ja ettevõtete omanikud, kelle juures töötavatele töölistele kehtis õnnetuskindlustusseadus. Ettevõtete omanikud maksid ühingule kindlustusmaksu, mille suurus olenes nende töötajatega juhtunud õnnetuste arvust. Peale selle sai ühing sissetulekuid juhatuse poolt määratud trahvidest, viivistest jne.
Ühingu valitsusorganid olid peakoosolek, juhatus ja revisjonikomisjon. Peakoosolekuist
osavõtmise õigus oli ettevõtjail.
Alates 26.09.1938 kandis nime Eestimaa Tööliste Kinnitusühing.
Natsionaliseeriti 1940. a.

Materjal

Ühingu tegevuse aruanded ja koosolekute protokollid (1914–1917); pensionäride registrid (1914–1915) ja nimekirjaraamatud (1915–1921); kirjavahetus töökaitse ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise ja kindlustustariifide kindlaksmääramise kohta (1913–1920); arveraamatud ja -dokumendid (1914–1920); teadaanded tööõnnetuste kohta ettevõtete kaupa (1914–1920); toetusraha saajate isiklikud toimikud (1914–1924).

Seonduv aines

ERA 842 — Eesti Tööliste Kindlustusühing, 8363 s, 1921–1940.

Seadused

RT 1921, 111, lk 634–642. Eesti tööliste kinnitusühisuse põhikiri.

Kirjandus

Отчет Правления Прибалтийского окружного страхового товарищества. [Рига 1915].