Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Riia Vastastikuse Õnnetusjuhtumikindlustuse Seltsi Tallinna esindus - EAA.4484
Revaler Vertretung der rigaschen gegenseitigen Unfallversicherungs-Gesellschaft
Ревельское представительство Pижского общества взаимного страхования от несчастных случаев

Ajalugu

Riia Vastastikune Õnnetusjuhtumikindlustuse Selts asutati 1898. a. 1899. a avati selle esindus Tallinnas *Eestimaa Vastastikuse Kinnitusseltsi juures ja 1900. a Tartus *Liivimaa Vastastikuse Kinnitusseltsi juures.
1912. a võeti vastu „Tööstusliku töö seadus“, millega sätestati õnnetusjuhtumite vastu
kindlustamine kindlustusühisuste kaudu. 20.02.1913 toimunud erakorralisel peakoosolekul otsustati seltsi tegevus reorganiseerida, muuta põhikirja ja asutada Balti Ringkonna Kindlustusseltsi nime all uus selts (vt *Balti Ringkonna Kindlustusseltsi Tallinna esindus).

Materjal

Tegevusaruanded (1900–1905); ühingus registreeritud ettevõtete nimekirjad (1902); pensionäride register (1912–1913); isiklikud toimikud; kirjavahetus ühingus registreeritud ettevõtetega töökaitse ja õnnetusjuhtumite kindlustuse küsimustes (1900–1913); kindlustuspoliisid (1901–1913); arveraamatud ja -dokumendid (1900–1913); ettevõtete õnnetusjuhtumite teadaanded ja kindlustussummade väljamaksu arvestused (1900–1913); lauajuhend (1900–1905); ühingus registreeritud ettevõtete töötasufondi suuruse teadaanded (1900–1905).