Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

6.7. Akadeemilised teaduslikud seltsid

1905.aasta selts - EAA.3654
Säilikute piirdaatumid: 1930-1941
Säilikute arv: 63

Akadeemiline Ajaloo Selts - EAA.2492
Säilikute piirdaatumid: 1920-1941,1999-2011
Säilikute arv: 52

Akadeemiline Keemia Selts - EAA.5214
Säilikute piirdaatumid: 1923-1942
Säilikute arv: 28

Akadeemiline Usuteadlaste Selts - EAA.1855
Säilikute piirdaatumid: 1921-1940
Säilikute arv: 9

Eesti Looduseuurijate Selts - EAA.5309
Naturforscher-Gesellschaft
Общество естествоиспытателей
Die Dorpaten Naturforscher-Gesellschaft (als Filialverein der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnutzigen und ..........
Säilikute piirdaatumid: 1841-2003
Säilikute arv: 1520

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus - EAA.5446
Säilikute piirdaatumid: 1954-2008
Säilikute arv: 410

Õpetatud Eesti Selts - EAA.2569
Gelehrte Estnische Gesellschaft
Ученое Эстонское Общество
Tartu Ülikooli juures olev Õpetatud Eesti Selts 1838-1939; 1940-1946, Eesti Teaduste Akadeemia juures olev Õpetatud Eesti Selts 1939-1940, Õpetatud Eesti Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures 1946-1950
Säilikute piirdaatumid: 1811-1950
Säilikute arv: 353