Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Akadeemiline Usuteadlaste Selts - EAA.1855

Ajalugu

TÜ juures tegutsenud usuteaduskonna õppejõude, üliõpilasi ja vilistlasi koondanud selts.
Akadeemiline Usuteadlaste Selts (AUS) asutati 1921. a aprillis. Põhikirja kinnitas ülikooli valitsus 19.04.1921. Põhikirja järgi oli seltsi eesmärk süvendada ja edendada usuteaduslikku uurimistööd ja haridust. Liikmeskond moodustus tegev-, toetaja-, korrespondent- ja auliikmetest. Seltsi tegevust suunas tavaliselt viie- kuni seitsmeliikmeline juhatus. Erinevate valdkondade edendamiseks moodustati toimkondi (sotsiaal-eetika-, kirikuloo-, ajakirja-, kirjastus-, raamatukogu- jm). 1933. a alates ilmus seltsi väljaandmisel Usuteaduslik Ajakiri. Seoses usuteaduskonna likvideerimisega (31.08.1940) otsustas seltsi üldkoosolek 29.08.1940 seltsi tegevuse lõpetada. Selle otsuse alusel otsustas ülikooli valitsus 06.09.1940 Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi likvideerida.
Seltsi tegevus taastati 03.03.1999 Akadeemilise Teoloogia Seltsi nime all.

Materjal

1933. a põhikiri ja kodukord (trükis); instruktsioonid kiriklike mälestusmärkide registreerijaile; seltsi 1921.–1926. a tegevusaruanne, kassaaruanded (1926–1928) ja 1934/1935. a eelarve; Võru praostkonna 1929. a jõulualbum (trükis) ja lühikesi teateid Hanila ja Karuse kiriku kroonikatest (1928); liikmete nimekiri (1933, 1934); kirjavahetus (1929–1936); H. Neemekuru referaat "Kuradi tüübid tingituna aja arusaamadest ja maitsest"; kiriklike mälestusmärkide registreerimistööde arved (1933–1935); ajakirja Usuteadusline Ajakiri postiraamat (1928–1940).

Seadused

Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi põhikiri ja kodukord (18.03.1933). Tartu, 1936.

Kirjandus

Akadeemilise Usuteadlaste Seltsi kümme aastat. Tartu: Akadeemiline Usuteadlaste Selts, 1931.