Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.5.2.2.1. Kubermangu toitluskomitee

Eestimaa kubermangu toitluskomitee - EAA.42
Verpflegungskomitee des Gouvernements Estland
Эстляндский губернский продовольственный комитет
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 690

Eestimaa kubermangu toitluskomitee sõjaväemoona muretsemise volinik - EAA.214
Bevollmächtigte des Verpflegungskomitees des Gouvernements Estland
Уполномоченный Эстляндского Губернского Продовольственного Комитета по загатовке фуража для действующих армий
Säilikute piirdaatumid: 1914-1918
Säilikute arv: 95

Põhja-Liivimaa toitluskomitee - EAA.569
Verpflegungskomitee zu Nordlivland
Северо-Лифляндский продовольственный комитет
Säilikute piirdaatumid: 1916-1918
Säilikute arv: 65