Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Põhja-Liivimaa toitluskomitee - EAA.569
Verpflegungskomitee zu Nordlivland
Северо-Лифляндский продовольственный комитет

Ajalugu

Põhja-Liivimaa toitluskomitee moodustati Liivimaa Kubermangu Toitluskomitee 07.04.1917. a resolutsiooni alusel. Tegevuspiirkonnaks oli Liivimaa kubermangu Eesti ala: Võru, Tartu, Viljandi, Pärnu ja Saare maakonnad. Komitee tegeles vilja jt toiduainete arvelevõtmise, kogumise ja jaotamisega. Komiteel oli juhtkond ja eesistuja. Lõpetas tegevuse 1918. a.

Materjal

Toitlusministeeriumi ringkirjad ja bülletäänid, Eestimaa Kubermangu Toitluskomitee ja Põhja-Liivimaa Toitluskomitee sundmäärused. Toimikud elanikkonna ja sõjaväe toiduainete ja moonaga varustamise ning transportimise küsimustes, maakondade toitluskomiteede asutamise, vilja ja kariloomade rekvireerimise jm kohta. Kirjavahetus Toitlusministeeriumi, maakondade toitluskomiteede ja sõjaväestaapidega varustatuse, transpordi, rekvisitsiooni jm küsimustes. Põhja-Liivimaa Toitluskomitee, Pärnu Maakonna Toitluskomitee raamatupidamisraamatud ja -dokumendid. Registratuurraamatud.