Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Eestimaa kubermangu toitluskomitee sõjaväemoona muretsemise volinik - EAA.214
Bevollmächtigte des Verpflegungskomitees des Gouvernements Estland
Уполномоченный Эстляндского Губернского Продовольственного Комитета по загатовке фуража для действующих армий

Ajalugu

Sõjaväe moonaga varustamine tehti Eestimaa Kubermangu Toitluskomitee voliniku ülesandeks Ajutise Valitsuse 30.03.1917. a määrusega ja Põllumajandusministeeriumi 01.06.1917. a eeskirja alusel. Sõjaväemoona ettevalmistamine kohtadel tehti maakondade toitlusvalitsuste ülesandeks. Volinik allus Eestimaa Kubermangu Toitluskomiteele ning lõpetas tegevuse 1918. a.

Materjal

Ringkirjad ja korraldused, aruanded, andmed moona ettevalmistamise kohta, aktid moona andmise kohta, teenistujate nimekirjad, kassa- ja arveraamatud, kirjavahetus elanikkonna ja sõjaväe toiduainete ja moonaga varustamise, hindade määramise jm küsimustes. Paide rajooni ülema, Rakvere rajooni ülema, Rakvere rajooni ülema abi ja Kadrina lao juhataja materjalid tegevarmeele moona varumise kohta.