Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.4.2.4. Alamkorrakohus

Pärnu-Viljandi alamkorrakohus - EAA.286
Pernau-Fellinsche Niederrechtspflege
Перного-Феллинская нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1784-1796
Säilikute arv: 224

Tallinna (Paide) alamkorrakohus - EAA.15
Revalsche (Weissensteinsche) Niederrechtspflege
Ревельская (Вейсенштейнская) нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1783-1797
Säilikute arv: 189

Tartu-Võru alamkorrakohus - EAA.285
Dorpat-Werrosche Niederrechtspflege
Дерптско-Верроская нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1784-1795
Säilikute arv: 13