Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

5.4.2.4. Alamkorrakohus

Niederrechtspflege

Нижняя расправа

Ajalugu

Maakondlikud esimese astme kohtud, mis lahendasid riigitalupoegade väiksemaid kriminaal- ja tsiviilasju.

Rajati maakondades kindralkuberneri otsuse põhjal.
Koosnes kubermanguvalitsuse nimetatavast korrakohtunikust (Rechtspflegerichter, расправный судъя), kes pärines aadlike või ametnike hulgast ning kaheksast talupoegade valitud kaasistujast. Olid valitud kolmeks aastaks.
Edasikaebamisinstantsiks oli ülemkorrakohus.