Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Pärnu-Viljandi alamkorrakohus - EAA.286
Pernau-Fellinsche Niederrechtspflege
Перного-Феллинская нижная расправа

Materjal

Kirjavahetuse registreerimise raamat, kriminaal- ja tsiviiltoimikud (ülekuulamisprotokollid) ning toimikute katkendid