Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Tartu-Võru alamkorrakohus - EAA.285
Dorpat-Werrosche Niederrechtspflege
Дерптско-Верроская нижная расправа

Materjal

Kriminaaltoimikud