Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.5.6.2.1. Talurahva Põllupanga osakonnad

Talurahva põllupanga Riia osakond - EAA.536
Rigasche Abteilung der Bauern-Agrarbank
Рижское отделение крестьянского поземельного банка
Säilikute piirdaatumid: 1892-1919
Säilikute arv: 1826

Talurahva põllupanga Tallinna osakond - EAA.185
Revaler Abteilung der Bauern-Agrarbank
Ревельское губернское отделение крестьянского поземельного банка
Säilikute piirdaatumid: 1883-1940
Säilikute arv: 10045