Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

Talurahva põllupanga Riia osakond - EAA.536
Rigasche Abteilung der Bauern-Agrarbank
Рижское отделение крестьянского поземельного банка

Materjal

Ringkirjad (1908–1919); ettekanded maa hindamise kohta valdade kaupa (1907–1919), panga määrused (1908–1919), andmed laenude andmise ja kustutamise kohta valdade kaupa 1908–1919; toimikud laenude andmise (talude kaupa) 1908–1917; maade ostu, müügi ja kinkimise 1907–1918, välismaalastele kuuluvate maade kohta 1915–1916; maade plaanid 1903–1913; pangatöötajate nimekirjad, kirjavahetus palga tõstmise kohta jms (1908, 1907–1918); raamatupidamisraamatud; mõisate arveraamatud, pearaamatud, kassaraamatud, Saaremaa mõisate valitsemise kulude raamatud, võlgnike isiklikud arved, maade hindamise registrid jm (1908–1919); pangale kuuluvate Saaremaa mõisate raharendi raamatud (1909–1917); Saaremaa mõisate maatükkide ostuprotsendi arvestamise raamat (1911–1912); teenistujate nõukogu: istungite protokollid, kirjavahetus palga tõstmise kohta, tarbijate ühingu poe kaubaraamat (1917–1918); maade kirjeldusraamatud ja maaraamatud, maade reguleerimisprojektid, mõisate ja talude ostu-müügi dokumendid 1892, 1894, 1900, 1902–1917.

Seonduv aines

Osa fondist Lätis: LVVA f 163, 1899–1920, 163 s (3 nimistut).