Fondiloend

Fondiloendi andmeid ei ole täiendatud pärast 2017. aastat. Siin ei kajastu viimastel aastatel toimunud üleandmised ja arhivaalide kolimised Tartu ja Tallinna vahel. Korrektsete andmete saamiseks kasutage AISi ais.ra.ee

1.6.5.6.2.1. Talurahva Põllupanga osakonnad

Abteilung der Bauern-Agrarbank

Отделение крестьянского банка

Ajalugu

Venemaal pärast talurahva vabastamist maade päriseksostmise soodustamiseks loodud panga osakonnad.

Asutatud keisri kinnitatud Riiginõukogu arvamuse alusel 26.04.1906 „Talurahva Põllupanga tegevuse laiendamisest Balti kubermangudele”. Allusid Talurahva Põllupangale Peterburis (asutatud 18.05.1882). Panga nõukogu oli administratiivselt ühendatud Aadlipangaga, panga aastaaruanded pidi läbi vaatama Riiginõukogu. Osakonnad koosnesid juhatajast ja ühest või mitmest alalisest liikmest (kubermangu talurahvaasjade komisjoni ja Maakorralduse ning Põllutöö Peavalitsuse esindaja).
Andsid talupoegadele toetust maa ostmiseks, tegelesid mõisate kokkuostmise ja nende talunikele rendileandmisega.
Likvideeriti Venemaa rahanduse rahvakomissari käsuga 30.11.1918. Osakonnad muudeti Talurahva Põllupanga likvideerimise komisjonideks. Riia osakond tegutses Orjolis 1915–1920, tegevuse lõppedes toimetati materjal Tallinna. Vastavalt Tartu rahulepingule eraldati Eesti Vabariigile 1922. aastal Riia osakonna arhiivi Eestit puudutav osa ja lisaks Pihkva osakonna materjalidest Eesti alale jäänud valdade materjalid. Läti osa paigutati Riiga.
Tallinna osakond evakueeriti 1917. a Ufaasse, kust jõudis tagasi 30.09.1920. Tallinnas moodustati Eesti Vabariigi Rahaministeeriumi Põllupank ja 1926. a-st Eesti Maapank, mis võttis üle endise põllupanga materjalid. Vene Põllupangale kuuluvad maad võeti 1919. a Eesti Vabariigi Põllutööministeeriumi valitsuse alla.

Seadused

ПСЗ III nr 2 894 (18.05.1882).
Talurahva Põllupanga põhjuskiri. Tallinn 1906 (СЗ XI kd, II jagu VII osa 1903. a väljaandes); EAA 185-4-39.

Kirjandus

Энциклопедический словарь. T. IIa. СПб. 1891.