Fondiloend

1.4.1.3. Maakondade (linnade) korterikomisjonid

Pärnumaa korterikomisjon - EAA.349
Pernausche Kreis-Quartierkommission
Перновская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1917
Säilikute arv: 29

Saaremaa korterikomisjon - EAA.2494
Oeselsche Kreis-Quartierkommission
Эзельская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1916
Säilikute arv: 1

Sõjaväe majutamise Tallinna osakonna ülem - EAA.2412
Revalsche Stadt-Quartierkommission
Начальник Ревельского отдела по квартирному довольствию войск
Säilikute piirdaatumid: 1902,1912-1917
Säilikute arv: 35

Tartu linna korterikomisjon - EAA.2495
Dorpatsche Stadt-Quartierkommission
Дерптская Юрьевская городская квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1887-1917
Säilikute arv: 5

Tartumaa korterikomisjon - EAA.336
Dorpatsche Kreis-Quartierkommission
Юрьевская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1918
Säilikute arv: 47

Valgamaa korterikomisjon - EAA.3343
Walksche Kreis-Quartierkommission
Валкская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1889
Säilikute arv: 4

Viljandimaa korterikomisjon - EAA.356
Fellinsche Kreis-Quartierkommission
Феллинская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1908-1917
Säilikute arv: 2

Võrumaa korterikomisjon - EAA.342
Werrosche Kreis-Quartierkommission
Верроская уездная квартирная комиссия
Säilikute piirdaatumid: 1874-1917
Säilikute arv: 30