Fondiloend

10.5.5.1. Skaudiliikumine

Eesti skaudiliikumine (koondfond) - EAA.5404
Säilikute piirdaatumid: 1927-2004
Säilikute arv: 251

Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis (koondfond) - EAA.5303
Eesti Gaidide Malev Rootsis ja Eesti Skautide Malev Rootsis 1945-1960; Eesti Skautlike Noorte Malev Rootsis 1961-1999
Säilikute piirdaatumid: 1944-2004
Säilikute arv: 477