Fondiloend

9.9.2. Pärnumaa

Audrurand kalurikolhoos - EAA.P-1008
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 252

Esimene Mai kolhoos (koondfond) - EAA.P-802
Säilikute piirdaatumid: 1948-1968
Säilikute arv: 274

Halinga kolhoos - EAA.P-511
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 364

Hommik kolhoos - EAA.P-1104
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 136

Häädemeeste kolhoos (koondfond) - EAA.P-544
Säilikute piirdaatumid: 1947-1984
Säilikute arv: 433

Ikla kolhoos (koondfond) - EAA.P-532
Säilikute piirdaatumid: 1949-1967
Säilikute arv: 98

J.V.Stalini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-867
Säilikute piirdaatumid: 1947-1958
Säilikute arv: 160

Jahta kalurikolhoos - EAA.P-964
Säilikute piirdaatumid: 1944-1969
Säilikute arv: 158

Jõõpre kolhoos (koondfond) - EAA.P-570
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 653

Jüriöö kolhoos - EAA.P-765
Säilikute piirdaatumid: 1949-1956
Säilikute arv: 87

Kaisma kolhoos (koondfond) - EAA.P-968
Säilikute piirdaatumid: 1949-1982
Säilikute arv: 543

Kajak kalurikolhoos - EAA.P-865
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 165

Kalevipoeg kolhoos (koondfond) - EAA.P-916
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 500

Kalita kolhoos (koondfond) - EAA.P-810
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 188

Kalju kolhoos - EAA.P-559
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 63

Kalur kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-981
Säilikute piirdaatumid: 1949-1972
Säilikute arv: 198

Kalurikolhoos Pärnu Kalur - EAA.P-1040
Säilikute piirdaatumid: 1969-2003
Säilikute arv: 845

Karl Marxi nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-797
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 165

Karl Marxi nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-728
Säilikute piirdaatumid: 1947-1964
Säilikute arv: 206

Kevad kolhoos - EAA.P-574
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 57

Kiir kolhoos (koondfond) - EAA.P-930
Säilikute piirdaatumid: 1949-1976
Säilikute arv: 260

Koidula-nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-801
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 152

Koit kolhoos (koondfond) - EAA.P-553
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 86

Koit kolhoos (koondfond) - EAA.P-924
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 151

Kolhoos Bolševik (koondfond) - EAA.P-558
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 131

Kolhoos Jõud (koondfond) - EAA.P-561
Säilikute piirdaatumid: 1949-1968
Säilikute arv: 168

Kolhoos Ühendus (koondfond) - EAA.P-557
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 415

Kommunismi Lipp kalurikolhoos - EAA.P-603
Säilikute piirdaatumid: 1951-1972
Säilikute arv: 187

Kommunismi Majak kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-1039
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 115

Komsomol kolhoos (koondfond) - EAA.P-920
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 97

Koondfond Aluste kolhoos - EAA.P-699
Säilikute piirdaatumid: 1947-1968
Säilikute arv: 291

Koondfond Areng kolhoos - EAA.P-884
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 365

Kungla kolhoos (koondfond) - EAA.P-539
Säilikute piirdaatumid: 1948-1967
Säilikute arv: 146

Kõima sovhoos - EAA.P-1124
Säilikute piirdaatumid: 1988-1993
Säilikute arv: 89

Külvaja kolhoos (koondfond) - EAA.P-863
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 526

L. Koidula nimeline kolhoos - EAA.P-936
Säilikute piirdaatumid: 1957-1965
Säilikute arv: 33

L. Koidula nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-748
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 313

Lembitu kolhoos (koondfond) - EAA.P-866
Säilikute piirdaatumid: 1948-1970
Säilikute arv: 245

Lenini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-795
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 195

Linda kolhoos (koondfond) - EAA.P-502
Säilikute piirdaatumid: 1948-1955
Säilikute arv: 72

Lodja kolhoos (koondfond) - EAA.P-939
Säilikute piirdaatumid: 1949-1966
Säilikute arv: 164

Massiaru kolhoos (koondfond) - EAA.P-772
Säilikute piirdaatumid: 1949-1980
Säilikute arv: 436

Merikuld kalurikolhoos - EAA.P-1005
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 67

Merirand kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-604
Säilikute piirdaatumid: 1949-1952
Säilikute arv: 31

Metsa kolhoos (koondfond) - EAA.P-572
Säilikute piirdaatumid: 1947-1955
Säilikute arv: 23

Mitsurini nimeline kolhoos (koondfond) - EAA.P-840
Säilikute piirdaatumid: 1949-1964
Säilikute arv: 125

Murrang kolhoos - EAA.P-905
Säilikute piirdaatumid: 1957-1967
Säilikute arv: 51

Niidu kolhoos (koondfond) - EAA.P-882
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 530

Nurme sovhoos - EAA.P-972
Säilikute piirdaatumid: 1949-1976
Säilikute arv: 513

Nõlva kolhoos - EAA.P-654
Säilikute piirdaatumid: 1949-1959
Säilikute arv: 108

Nõmme sovhoos - EAA.P-969
Säilikute piirdaatumid: 1960-1982
Säilikute arv: 582

Nõukogude Eesti kolhoos (koondfond) - EAA.P-500
Säilikute piirdaatumid: 1951-1970
Säilikute arv: 117

Nõukogude Partisan kalurikolhoos - EAA.P-883
Säilikute piirdaatumid: 1947-1974
Säilikute arv: 194

Oktoobri Võit kolhoos (koondfond) - EAA.P-665
Säilikute piirdaatumid: 1947-1959
Säilikute arv: 121

Punane Täht kolhoos (koondfond) - EAA.P-642
Säilikute piirdaatumid: 1949-1955
Säilikute arv: 43

Pärnu Metsakaubanduse Ladu - EAA.P-385
Säilikute piirdaatumid: 1946-1951
Säilikute arv: 38

Pärnu Metsakontor - EAA.P-439
Säilikute piirdaatumid: 1941-1947
Säilikute arv: 35

Pärnu Mootorkalapüügi Jaam - EAA.P-956
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 111

Pärnu Parvetuskontor - EAA.P-979
Säilikute piirdaatumid: 1949-1957
Säilikute arv: 30

Pärnu Seafarm - EAA.P-1081
Säilikute piirdaatumid: 1970-1993
Säilikute arv: 381

Pärnurand kalurikolhoos (koondfond) - EAA.P-830
Säilikute piirdaatumid: 1947-1969
Säilikute arv: 387

Rannik kolhoos (koondfond) - EAA.P-911
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 261

Sangar kolhoos (koondfond) - EAA.P-871
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 86

Sirp ja Vasar kolhoos (koondfond) - EAA.P-692
Säilikute piirdaatumid: 1947-1970
Säilikute arv: 329

Soometsa kolhoos - EAA.P-1009
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 130

Soontagana kolhoos (koondfond) - EAA.P-848
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 489

Suigu Oü - EAA.P-918
Säilikute piirdaatumid: 1949-2001
Säilikute arv: 432

Surju kolhoos - EAA.P-967
Säilikute piirdaatumid: 1948-1964
Säilikute arv: 288

Surju sovhoos - EAA.P-1017
Säilikute piirdaatumid: 1964-1999
Säilikute arv: 602

Säde kolhoos (koondfond) - EAA.P-669
Säilikute piirdaatumid: 1947-1959
Säilikute arv: 133

Tammaru kolhoos (koondfond) - EAA.P-983
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 241

Tasuja kolhoos (koondfond) - EAA.P-571
Säilikute piirdaatumid: 1949-1961
Säilikute arv: 128

Tulevik kolhoos (koondfond) - EAA.P-1035
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 85

Täht kolhoos (koondfond) - EAA.P-946
Säilikute piirdaatumid: 1948-1973
Säilikute arv: 452

Tõhela kolhoos - EAA.P-1132
Säilikute piirdaatumid: 1987-1992
Säilikute arv: 66

Tõlla sovhoos - EAA.P-1032
Säilikute piirdaatumid: 1946-1968
Säilikute arv: 144

Ukraina kolhoos (koondfond) - EAA.P-925
Säilikute piirdaatumid: 1948-1960
Säilikute arv: 104

Uued Rajad kolhoos (koondfond) - EAA.P-877
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 204

Uulu kolhoos (koondfond) - EAA.P-940
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 652

Uus Pere kolhoos (koondfond) - EAA.P-954
Säilikute piirdaatumid: 1949-1968
Säilikute arv: 168

Uus Siht kolhoos - EAA.P-573
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 95

Vaal kalurikolhoos - EAA.P-857
Säilikute piirdaatumid: 1945-1969
Säilikute arv: 203

Vahenurme Varad Oü - EAA.P-935
Säilikute piirdaatumid: 1957-2000
Säilikute arv: 766

Varbla Põllumajanduslik Hoiufond (koondfond) - EAA.P-879
Säilikute piirdaatumid: 1949-1998
Säilikute arv: 709

Vändra kolhoos (koondfond) - EAA.P-686
Säilikute piirdaatumid: 1948-1993
Säilikute arv: 550

Vändra Sovhoosidevaheline Traktorite Remonditöökoda - EAA.P-674
Säilikute piirdaatumid: 1949-1956
Säilikute arv: 65

Võidulipp kolhoos (koondfond) - EAA.P-606
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 172

Võisterand kalurikolhoos - EAA.P-605
Säilikute piirdaatumid: 1949-1952
Säilikute arv: 33

Võit kolhoos (koondfond) - EAA.P-1011
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 125

Võnnu kolhoos (koondfond) - EAA.P-415
Säilikute piirdaatumid: 1947-1956
Säilikute arv: 131

Ühisjõud kolhoos (koondfond) - EAA.P-888
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 176