Fondiloend

10.6.5. Põllumajandusühistud

Kildu Põllumajandusühistu - EAA.5431
Säilikute piirdaatumid: 1993-2001
Säilikute arv: 30

Koondfond Kolga-Jaani Põllumajandusühistu - EAA.M-40
Säilikute piirdaatumid: 1949-1996
Säilikute arv: 683

Puiatu Põllumajandusühistu - EAA.M-872
Säilikute piirdaatumid: 1990-1998
Säilikute arv: 161

Pärnumaa Põllumajanduslike ühistute Liit - EAA.P-334
Säilikute piirdaatumid: 1945-1951
Säilikute arv: 242

Põllumajanduslike Ühistute Keskliidu Aedvilja Kontori Viljandi Kombinaat - EAA.M-155
Säilikute piirdaatumid: 1946-1950
Säilikute arv: 81

Põllumajanduslike Ühistute Keskliidu Põllumajandussaaduste Turustamise Kontori Viljandimaa Baas - EAA.M-176
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 41

Põllumajandusliku ühistegevuse Keskliidu Aedvilja Kontori Pärnu Kombinaat - EAA.P-333
Säilikute piirdaatumid: 1946-1950
Säilikute arv: 36

Vastemõisa Põllumajandusühistu - EAA.5430
Säilikute piirdaatumid: 1993-2005
Säilikute arv: 21

Viljandimaa Põllumajanduslike Ühistute Liidu remonttöökoda - EAA.M-158
Säilikute piirdaatumid: 1948-1950
Säilikute arv: 12

Viljandimaa Põllumajanduslike Ühistute Liit - EAA.M-227
Põllumajandusliku Ühistegevuse Peavalitsuse Viljandimaa sektor
Säilikute piirdaatumid: 1945-1951
Säilikute arv: 267