Fondiloend

10.6.2.3. Säästuühistud

Eestimaa kroonupalati ja allasutuste ametnikkude laenu-ja hoiukassa - EAA.626
Сcудо-сберегательная касса служащих в Эстляндской казенной палатe и подведомственных ей учреждениях
Säilikute piirdaatumid: 1897-1917
Säilikute arv: 27

Siseministeeriumi asutuste ametnike laenu- ja hoiukassa Eestimaa kubermangus - EAA.1653
Ссудо-сберегательная касса служащих по ведомству Министерства внутренних дел в учреждениях Эстляндской губернии
Säilikute piirdaatumid: 1891-1917
Säilikute arv: 7

Tartu ülikooli teenistujate laenu-hoiukassa - EAA.2666
Leih- und Sparkasse der Beamten Dorpater Universität
Ссудо-сберегательная касса служащих Юрьевского университета
Säilikute piirdaatumid: 1894-1917
Säilikute arv: 45