Fondiloend

10.1.2. Hädaabikomiteed

Eestimaa Abiandmise Komitee - EAA.3728
Estländisches Landes-Hilfscomitee
Estländisches Notstandskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1905-1913
Säilikute arv: 18

Eestimaa Hädaabikomitee - EAA.1685
Komitee zur Linderung des Notstandes in Estland
Эстляндский комитет вспомоществования
Säilikute piirdaatumid: 1867-1869
Säilikute arv: 60

Põhja-Liivimaa Hädaabikomitee - EAA.611
Nordlivländisches Notstandskomitee in Dorpat
Северо-Лифляндский комитет попечения о нуждающихся в Юрьеве
Säilikute piirdaatumid: 1905-1906
Säilikute arv: 5

Samaara ja riigi teiste piirkondade näljahädaliste abistamise Eestimaa komitee - EAA.3752
Estländisches Hilfskomitee für Samara und andere vom Notstande betroffene Gegenden des Reichs
Эстляндский комитет по оказанию помощи голодающим Самары и других местностей империи
Säilikute piirdaatumid: 1873-1875
Säilikute arv: 5