Fondiloend

1.13.13. Tervishoiuosakond, sotsiaalkindlustusosakond

Abja Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-303
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 43

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.T-789
Säilikute piirdaatumid: 1950-1962
Säilikute arv: 138

Elva Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.T-788
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 64

Kallaste Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.T-951
Säilikute piirdaatumid: 1950-1959
Säilikute arv: 74

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse Osakond - EAA.P-812
Säilikute piirdaatumid: 1950-1952
Säilikute arv: 3

Kilingi-Nõmme Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-780
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 92

Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-554
Säilikute piirdaatumid: 1946-1957
Säilikute arv: 32

Pärnu-Jaagupi Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-513
Säilikute piirdaatumid: 1946-1956
Säilikute arv: 94

Pärnumaa TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.P-449
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 11

Riigi Pimedateasutused - EAA.T-194
Säilikute piirdaatumid: 1941-1954
Säilikute arv: 63

Suure-Jaani Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-645
Säilikute piirdaatumid: 1950-1957
Säilikute arv: 72

Tartu Linna RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - EAA.T-30
Säilikute piirdaatumid: 1944-1989
Säilikute arv: 726

Tartu Linna TSN Täitevkomitee juures asuva Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Osakond - EAA.T-356
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 21

Tartu linnavalitsuse linnaarstiteenistus - EAA.5443
Säilikute piirdaatumid: 1994-1998
Säilikute arv: 162

Tartu Rajooni RSN Täitevkomitee Sotsiaalhooldusosakond - EAA.T-721
Säilikute piirdaatumid: 1950-1990
Säilikute arv: 644

Tartu Rajooni Sanitaar-Epidemioloogia Jaam - EAA.T-637
Säilikute piirdaatumid: 1944-1983
Säilikute arv: 595

Tartu Rajooni TSN Täitevkomitee Tervishoiuosakond - EAA.T-709
Säilikute piirdaatumid: 1950-1963
Säilikute arv: 155

Tartu Tervisekaitsetalitus - EAA.5436
Tartu Linna Sanitaar-Epidemioloogia Jaam 1945-1991; Tartu Tervisekaitsetalitus 1991-2007
Säilikute piirdaatumid: 1945-2007
Säilikute arv: 863

Tartumaa Riiklik Sanitaarinspektsioon - EAA.T-638
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 7

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-807
Säilikute piirdaatumid: 1951-1987
Säilikute arv: 276

Viljandi Rajooni TSN Täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.M-808
Säilikute piirdaatumid: 1951-1963
Säilikute arv: 241

Viljandimaa TSN Täitevkomitee Sotsiaalkindlustusosakond - EAA.M-386
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 7

Viljandimaa TSN Täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.M-389
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 98

Vändra rajooni TSN täitevkomitee tervishoiuosakond - EAA.P-1093
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 103