Fondiloend

13.9.3. Pärnumaa

Aluste kolhoos ja temaga ühinenud kolhoosid - EAA.V-490
Kolhoos "Pärnjõe Leek" Vändra vallas 1948-1951; Kolhoos "Jõud" Vändra vallas 1948-1951; Kolhoss "Tulu" Vändra vallas 1949-1951; Kolhoos "Võitleja" Vändra vallas 1949-1951; Kolhoos "Külvaja" vändra vallas 1949-1951; T. D. Lõssenko nimeline kolhoos Aluste külanõukogus 1951-1957
Säilikute piirdaatumid: 1948-1968
Säilikute arv: 206

Audru Karusloomakasvandus - EAA.V-137
Säilikute piirdaatumid: 1959-1993
Säilikute arv: 357

Jõesuu Põllumajanduslik Hoiufond - EAA.V-331
Sovhoos "Säde" 1960-1988; Jõesuu kolhoos 1988-1993; Jõesuu Põllumajanduslik Sihtasutus 1993-1998; Jõesuu Põllumajanduslik Hoiufond 1998-2004
Säilikute piirdaatumid: 1960-1998
Säilikute arv: 691

Kalurikolhoos "Jahta" - EAA.V-454
Säilikute piirdaatumid: 1944-1969
Säilikute arv: 302

Kalurikolhoos "Kajak" - EAA.V-465
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 93

Kalurikolhoos "Kavaru" - EAA.V-462
Säilikute piirdaatumid: 1949-1962
Säilikute arv: 76

Kalurikolhoos "Kommunismi Lipp" - EAA.V-455
Uulu külanõukogus
Säilikute piirdaatumid: 1951-1972
Säilikute arv: 284

Kalurikolhoos "Merirand" - EAA.V-464
Säilikute piirdaatumid: 1948-1951
Säilikute arv: 15

Kalurikolhoos "Nõukogude Kalur" - EAA.V-471
Kaluriartell "Merivaik" 1948; Kalurikolhoos "Edasi" 1950; Kalurikolhoos "Randlane" 1949-1950
Säilikute piirdaatumid: 1948-1962
Säilikute arv: 108

Kalurikolhoos "Nõukogude partisan" - EAA.V-453
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 309

Kalurikolhoos "Pärnurand" - EAA.V-460
Säilikute piirdaatumid: 1962-1969
Säilikute arv: 82

Kalurikolhoos "Vaal" - EAA.V-459
Säilikute piirdaatumid: 1946-1969
Säilikute arv: 141

Kalurikolhoos "Võisterand" - EAA.V-466
Säilikute piirdaatumid: 1949-1951
Säilikute arv: 12

Kalurikolhoos "Võit" - EAA.V-463
Säilikute piirdaatumid: 1948-1962
Säilikute arv: 58

Kalurikolhoos Audrurand - EAA.V-457
Säilikute piirdaatumid: 1949-1973
Säilikute arv: 234

Kalurikolhoos Kalur - EAA.V-456
Kalurikolhoos "Kalev" 1949-1965 Häädemeeste külanõukogu
Säilikute piirdaatumid: 1949-1971
Säilikute arv: 264

Kalurikolhoos Kommunismi Majak - EAA.V-458
Ruhnu kolhoos 1949-1951;
Säilikute piirdaatumid: 1949-1970
Säilikute arv: 160

Kalurikolhoos Pärnu Kalur - EAA.V-449
Säilikute piirdaatumid: 1969-1995
Säilikute arv: 1983

Karl Marxi nimeline kolhoos - EAA.V-338
Karl Marxi nimeline kolhoos 1949-1959; Kolhoos "Lembitu" 1956-1958; Kolhoos "Kalev" 1950-1952
Säilikute piirdaatumid: 1948-1960
Säilikute arv: 129

Kolhoos "Edasi" - EAA.V-138
Pärnu maakond Halinga vald Kaelase külanõukogus kolhoos "Arase" 1949-1950; Pärnu maakond Halinga vald Kaelase külanõukogus kolhoos "Langermaa" 1949-1950; Pärnu maakond Halinga vald Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1949-1950; Pärnu-Jaagupi rajoon, Kaelase külanõukogus kolhoos "Edasi" 1950-1954; Pärnu-Jaagupi rajoon, Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1954-1958; Pärnu linnapiirkond, Halinga külanõukogus kolhoos "Edasi" 1959-1962; Halinga külanõukogus kolhoos
Säilikute piirdaatumid: 1949-1992
Säilikute arv: 419

Kolhoos "Kalevipoeg" - EAA.V-292
Aruvälja kolhoos 1949-1950; Kolhoos "Uus Kodu" 1949-1950; Kolhoos "Uus Tee" 1949-1950; Põhjaraja kolhoos 1950; Audru külanõukogus Kolhoos "Kalevipoeg" 1949-1993
Säilikute piirdaatumid: 1949-1993
Säilikute arv: 781

Kolhoos "Koit" - EAA.V-139
Halinga külanõukogus Kolhoos "Kalme Hiis" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Esimene Mai" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Koit" 1951-1960
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 69

Kolhoos "Punane Täht" ja temaga ühinenud kolhoosid - EAA.V-328
Kolhoos "Punane Täht" 1951-1955; Kolhoos "Esimene Mai" 1949-1951; Kolhoos "Oktoober" 1949-1951
Säilikute piirdaatumid: 1949-1958
Säilikute arv: 31

Kolhoos "Säde" ja temaga liidetud kolhoosid - EAA.V-330
Kolhoos "Uus Elu" 1949-1950; Kolhoos "Uudismaa" 1949-1950; Kolhoos "Kaardiväelane" 1949; Kolhoos "Kungla" 1948-1950; Kolhoos "Külvaja" 1950; Kolhoos "Riisa Jõud" 1948-1949; Kolhoos "Võidula" 1949-1950; Kolhoos "Ühine Tee" 1949-1950; Kolhoos "Oktoobri Võit" 1949-1960; Kolhoos "Tulevik" 1949-1960; Kolhoos "Säde" 1949-1960
Säilikute piirdaatumid: 1949-1960
Säilikute arv: 359

Kolhoos "Võidulipp" - EAA.V-295
Soovahe kolhoos 1949-1950; Lembitu kolhoos 1950; Ellamaa kolhoos 1950; Audru külanõukogus Kolhoos "Võidulipp" 1949-1965
Säilikute piirdaatumid: 1949-1965
Säilikute arv: 195

Lanksaare sovhoos ja Tali sovhoos - EAA.V-340
Lanksaare sovhoos 1944-1969; Tali sovhoos 1970-1988; Tali kolhoos 1988-1993
Säilikute piirdaatumid: 1944-1993
Säilikute arv: 920

Pärnu Kalamajand - EAA.V-71
Eesti Tarbijate Kooperatiivide Vabariikliku Liidu Pärnu Kalamajand 1948-1993; Aktisaselts Eesti Tarbijate Kooperatiivi Pärnu Kalamajand 1994-1999
Säilikute piirdaatumid: 1948-1999
Säilikute arv: 888

Rahnoja sovhoos - EAA.V-329
Rahnoja sovhoos 1947-1973; Vihtra sovhoos 1949-1952
Säilikute piirdaatumid: 1947-1973
Säilikute arv: 190

Sindi sovhoos - EAA.V-971
Sindi sovhoos 1960-1993; Paikuse Põllumajanduslik Hoiufond 1993-1998
Säilikute piirdaatumid: 1960-1998
Säilikute arv: 598

Tali kolhoos - EAA.V-339
J. V. Stalini nimeline kolhoos 1950-1954; Tali kolhoos 1955-1970; Jaan Tombi nimeline kolhoos 1950; Kolhoos "Koit" 1950; Kolhoos "Sõprus" 1949-1951
Säilikute piirdaatumid: 1950-1970
Säilikute arv: 280

Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand - EAA.V-320
Tihemetsa Põllu- ja Metsamajanduse Tehnikumi Õppemajand 1959-1960; Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand 1961-1968
Säilikute piirdaatumid: 1959-1968
Säilikute arv: 48

Tori Hobusekasvandus - EAA.V-975
Tori Hobusekasvandus 1945-1961; Tori Näidis-Katsesovhoos 1961-1962; Tori Näidissovhoos 1962-1991; Tori Hobusekasvandus 1991-1992
Säilikute piirdaatumid: 1945-1992
Säilikute arv: 954

Tõstamaa sovhoos - EAA.V-974
Tõstamaa sovhoos 1961-1985; Tõstamaa kolhoos 1988-1992; Tõstamaa Ühismajand 1992-1993
Säilikute piirdaatumid: 1957-1993
Säilikute arv: 567

V. Kingissepa nimeline kolhoos - EAA.V-140
Halinga külanõukogus Kolhoos "Tulevik" 1949-1950; Halinga külanõukogus Kolhoos "Kõrgemäe" 1949-1952; Halinga külanõukogus V. Kingissepa nimeline kolhoos 1952-1969
Säilikute piirdaatumid: 1949-1969
Säilikute arv: 161

Vaeküla Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumi Õppemajand - EAA.V-321
Säilikute piirdaatumid: 1945-1959
Säilikute arv: 48