Fondiloend

1.13.10.3. Riigi veterinaarlaboratoorium

Riigi Veterinaarlaboratooriumi Tartu filiaal - EAA.5389
Тартуская ветбаклаборатория
Eesti NSV Vabariikliku Veterinaarlaboratooriumi Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1964-1988); ENSV Riiklik Agrotööstuskomitee Tartu Rajoonidevaheline Veterinaarlaboratoorium (1984-1990)
Säilikute piirdaatumid: 1964-1998
Säilikute arv: 218