Fondiloend

11.1.19. U

Erich Uibu, pedagoog ja Alatskivi kodu-uurija - EAA.5245
Эрих Уйбу
Säilikute piirdaatumid: 1842-1984
Säilikute arv: 316

Perekond Ulrich - EAA.2058
Familie von Ulrich
Ульрихи
Säilikute piirdaatumid: 1739-1920
Säilikute arv: 49

Perekond Ungern-Sternberg - EAA.1423
Familie von Ungern-Sternberg
Унгерн-Штернберги
Säilikute piirdaatumid: 1584-1939
Säilikute arv: 299