Fondiloend

1.3.2.2. Vanglate hooldamise komiteede osakonnad

Pärnumaa vanglate osakond - EAA.3034
Pernausches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Pernausche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Pärnumaa Vanglakomitee 1842-1885
Säilikute piirdaatumid: 1842-1895
Säilikute arv: 63

Saaremaa vangla osakond - EAA.2514
Arensburgsche Kreisgefängniskomitee
Saaremaa Vanglakomitee (Arensburgsches Kreisgefängniskomitee) 1842-1885, Saaremaa Vangla Osakond (Arensburgsche Kreisgefängnisabteilung) 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1831-1888
Säilikute arv: 116

Tartumaa vanglate osakond - EAA.2923
Dorpatsches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Dorpatsche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Tartumaa Vanglakomitee 1842-1885, Tartumaa vangla Osakond 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1842-1917
Säilikute arv: 43

Vanglate hooldamise seltsi Pärnumaa osakond - EAA.841
Pernausche Kreisgefängniskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1896-1917
Säilikute arv: 13

Vanglate hooldamise seltsi Tartumaa osakond - EAA.3092
Dorpatsche Kreisgefängniskomitee
Säilikute piirdaatumid: 1907-1914
Säilikute arv: 4

Viljandimaa vanglate osakond - EAA.3155
Fellinsches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Fellinsche Kreisgefängnisabteilung 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1862-1877
Säilikute arv: 32

Võrumaa vangla komitee - EAA.2405
Werrosches Kreisgefängniskomitee
Võrumaa Vanglakomitee (Werrosches Kreisgefängniskomitee 1842-1885, Võrumaa Vangla Osakond 1885-1917
Säilikute piirdaatumid: 1842-1916
Säilikute arv: 48