Fondiloend

9.1.1. Keskasutused

Viljandi Teede Remondi- ja Ehitusvalitsus - EAA.M-720
ENSV Rahvakomissaride Nõukogu Viljandi Teedeosakond; ENSV Siseministeeriumi Viljandi Teedeosakond; ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Viljandi Teede Valitsus
Säilikute piirdaatumid: 1944-1972
Säilikute arv: 599