Fondiloend

10.6.3. Majandusühistud

Abja Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-325
Abja Tarbijate Kooperatiivide Rajooniliit
Säilikute piirdaatumid: 1950-1956
Säilikute arv: 84

Abja Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-326
Säilikute piirdaatumid: 1944-1987
Säilikute arv: 788

Eesti Masinakaubanduse Peavalitsuse Viljandi Rajoonidevaheline Baas - EAA.M-715
Säilikute piirdaatumid: 1960-1961
Säilikute arv: 9

Elva Tarbijate Kooperatiivide Rajoonideliit - EAA.T-783
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 97

ETKVL Tartu Ehituskontor - EAA.T-667
Säilikute piirdaatumid: 1952-1955
Säilikute arv: 34

Karksi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-324
Säilikute piirdaatumid: 1920-1956
Säilikute arv: 41

Karula ühiskauplus - EAA.269
Карулаская кооперативная торговля
Karula Kaubatarvitajate ühisus 1912-1930
Säilikute piirdaatumid: 1912-1937
Säilikute arv: 25

Kilingi-Nõmme Tarbijate Kooperatiiv - EAA.P-1060
Säilikute piirdaatumid: 1944-1972
Säilikute arv: 459

Kolga-Jaani Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-61
Säilikute piirdaatumid: 1944-1955
Säilikute arv: 49

Kolga-Jaani Tarvitajate Ühisus - EAA.4590
Konsumgenossenschaft zu Klein-St. Johannis
Мало-Иоанновское общество потребителей
Kolga-Jaani Ostuühisus
Säilikute piirdaatumid: 1908-1944
Säilikute arv: 9

Lalsi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-68
Säilikute piirdaatumid: 1940-1946
Säilikute arv: 3

Lalsi Tarvitajate Ühisus - EAA.4989
II Мало-Иоанновское (Лальсиское) общество потребителей
Teine Kolga-Jaani Ostuühisus
Säilikute piirdaatumid: 1907-1944
Säilikute arv: 4

Lohusuu tarvitajate ühisus Kooperaator - EAA.4409
Логовеское (Лохусууское) общество потребителей „Кооператор“
Säilikute piirdaatumid: 1917-1920
Säilikute arv: 1

Mõisaküla Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-319
Säilikute piirdaatumid: 1944-1956
Säilikute arv: 24

Navesti Masinaühistu - EAA.M-913
Säilikute piirdaatumid: 1993-2004
Säilikute arv: 6

Olustvere Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-62
Säilikute piirdaatumid: 1931-1955
Säilikute arv: 49

Paistu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-665
Säilikute piirdaatumid: 1938-1946
Säilikute arv: 7

Rimmu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-275
Säilikute piirdaatumid: 1948-1951
Säilikute arv: 1

Saarde Majandusühisus - EAA.4477
Саараское экономическое товарищество
Säilikute piirdaatumid: 1910-1945
Säilikute arv: 243

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivi Segatööstuskombinaat - EAA.M-613
Suure-Jaani Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat; Suure-Jaani TK Tööstuskombinaat
Säilikute piirdaatumid: 1945-1959
Säilikute arv: 65

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liidu Tööstuskombinaat - EAA.M-569
Võhma Tarbijate Kooperatiivi Tööstuskombinaat
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 33

Suure-Jaani Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-77
Säilikute piirdaatumid: 1950-1955
Säilikute arv: 87

Suure-Jaani Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-629
Säilikute piirdaatumid: 1941-1959
Säilikute arv: 98

Tartu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.T-599
Säilikute piirdaatumid: 1944-1972
Säilikute arv: 203

Tartu Tarvitajate Ühisus - EAA.3712
Юрьевское (Тартуское) потребительское общество
Säilikute piirdaatumid: 1916-1922
Säilikute arv: 11

Tartu ülikooli teenistujate tarbijate ühing - EAA.2667
Потребительное общество служащих Юрьевского университета
Säilikute piirdaatumid: 1917-1918
Säilikute arv: 2

Tarvastu Majandusühistu - EAA.4387
Тарвастское общество потребителей
Säilikute piirdaatumid: 1910-1944
Säilikute arv: 15

Tarvastu Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-452
Säilikute piirdaatumid: 1944-1954
Säilikute arv: 21

Teenindustootmiskooperatiiv Nigar - EAA.P-1113
Säilikute piirdaatumid: 1991
Säilikute arv: 3

Tootmiskooperatiiv Tuluke - EAA.P-1110
Säilikute piirdaatumid: 1989-1990
Säilikute arv: 4

Tänassilma Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-454
Säilikute piirdaatumid: 1944-1953
Säilikute arv: 3

Vastemõisa Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-64
Säilikute piirdaatumid: 1924-1954
Säilikute arv: 38

Viljandi Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liit - EAA.M-618
Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondlik Liit; Viljandi Tarbijate Kooperatiivide Rajooniliit
Säilikute piirdaatumid: 1941-1954
Säilikute arv: 519

Viljandi Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-615
Säilikute piirdaatumid: 1944-1990
Säilikute arv: 1377

Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondliku Liidu Abimajand "Jamsu" "Metsaleeli " - EAA.M-565
Säilikute piirdaatumid: 1945-1950
Säilikute arv: 21

Viljandimaa Tarbijate Kooperatiivide Maakondliku Liidu Tööstuskombinaat - EAA.M-614
Säilikute piirdaatumid: 1945-1949
Säilikute arv: 33

Võhma Majandusühisus - EAA.4594
Выхмаское общество потребителей
Säilikute piirdaatumid: 1910-1943
Säilikute arv: 3

Võhma Tarbijate Kooperatiiv - EAA.M-328
Säilikute piirdaatumid: 1941-1974
Säilikute arv: 334

Võru majandusühisus "Põllumees" - EAA.2030
Выруское общество (товарищество) потребителей „Пыллумеэс“
Võru Kaubatarvitajate Ühisus
Säilikute piirdaatumid: 1910-1938
Säilikute arv: 352