Fondiloend

9. Ettevõtted

9.1. Ehitus- ja projekteerimine

9.2. Kaubandus- ja teenindusettevõtted

9.3. Kindlustusaktsiaseltsid

9.4. Trükikojad, kirjastused, toimetused

9.5. Kommertspangad

9.6. Tööstus, transport, energeetika

9.7. Sideasutused

9.8. Meditsiini- ja hoolekandeasutused

9.9. Põllumajandus

9.10. Artellid

9.11. Metsandus

9.12. Kalandus