Fondiloend

1.13.1.2. Üldhoolekandekollegium

Eestimaa kubermangu haigla - EAA.4340
Hospital der Allgemeiner Fürsorge
Больница Эстляндского приказа общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1895-1918
Säilikute arv: 61

Eestimaa üldhoolekande kolleegium - EAA.51
Estländisches Kollegium Allgemeiner Fürsorge
Эстляндский Приказ Общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1783-1925
Säilikute arv: 5971

Liivimaa üldhoolekande kolleegium - EAA.320
Livländisches Kollegium Allgemeiner Fürsorge
Лифляндский Приказ Общественного призрения
Säilikute piirdaatumid: 1837-1879
Säilikute arv: 7