Fondiloend

1.12.2. Komiteed

Ebakõlbla noorsookirjanduse vastu võitlemise Tartu komisjon - EAA.1728
Dorpater Kommission zur Bekämpfung unsittlicher Jugendliteratur
Юрьевская Комиссия по борьбе с безнравственной молодежной литературой
Säilikute piirdaatumid: 1905-1914
Säilikute arv: 9

Põhjaeestimurdelise lauluraamatu kontrollimise komitee - EAA.1727
Komitee zur Revision des Reval-estnischen Gesangbuchs
Комитет по ревизии книг церковных песен ревельского диалекта
Säilikute piirdaatumid: 1887-1896
Säilikute arv: 1