Fondiloend

1.6.5.3.2. Liivimaa kubermang

Pärnu riiklik hoiukassa - EAA.3067
Staatliche Sparkasse in Pernau
Перновская государственная сберегательная касса
Säilikute piirdaatumid: 1889-1916
Säilikute arv: 54

Tartu riiklik hoiukassa nr 493 - EAA.2705
Staatliche Sparkasse Nr. 493 in Dorpat
Дерптская государственная сберегательная касса Но 493
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 992

Valga riiklik hoiukassa nr 487 - EAA.2839
Staatliche Sparkasse Nr. 487 in Walk
Валкская ссудо-сберегательная касса Но 487
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 3

Viljandi riiklik hoiukassa nr 363 - EAA.3038
Staatliche Sparkasse Nr. 363 in Fellin
Феллинская ссудо-сберегательная касса Но 363
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 383

Võru riiklik hoiukassa nr 492 - EAA.2737
Staatliche Sparkasse Nr. 492 in Werro
Верроская ссудо-сберегательная касса Но 492
Säilikute piirdaatumid: 1886-1918
Säilikute arv: 318