Fondiloend

7.1. Üliõpilaskonna keskorganid

Eesti korporatsioonide liit - EAA.1761
Союз эстонских корпораций
Säilikute piirdaatumid: 1915-1940
Säilikute arv: 59

Eesti korporatsioonide rühm - EAA.2618
Eesti Korporatsioonide Rühm (EKR)
Säilikute piirdaatumid: 1929-1934
Säilikute arv: 9

Eesti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liit - EAA.1763
Säilikute piirdaatumid: 1936-1940
Säilikute arv: 2

Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli üliõpilaskonna esindus - EAA.1776
Säilikute piirdaatumid: 1920-1940
Säilikute arv: 741

Eesti Üliõpilasseltside Liit - EAA.1766
Üliõpilaskonventide Ühendus "Eesti Üliõpilasseltside Liit"
Säilikute piirdaatumid: 1924-1940
Säilikute arv: 56

Eesti Üliõpilasseltside Vilistlaskogude Liit - EAA.1748
Säilikute piirdaatumid: 1931-1940
Säilikute arv: 29

Eesti üliõpilasorganisatsioonide poliitilist kihutustööd korraldav toimkond - EAA.2466
Säilikute piirdaatumid: 1917
Säilikute arv: 12

Kristlik Üliõpilaste Liit - EAA.1762
Союз христианских студентов
Säilikute piirdaatumid: 1919-1939
Säilikute arv: 23

Soome-Eesti-Läti-Leedu Üliõpilaskondade Keskbüroo (SELL) - EAA.2464
Das Zentralbüro der Studentenschaften Finlands, Estlands, Lettlands und Litauens (SELL)
Säilikute piirdaatumid: 1923-1938
Säilikute arv: 73

Tartu saksa korporatsioonide esindajate konvent - EAA.2090
Der Chargiertenconvent zu Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1821-1938
Säilikute arv: 414

Tartu ülikooli lõpetanud vene üliõpilasseltsi liikmete ühendus - EAA.1738
Объединение членов общества русских студентов окончивших Тартуский Университет
Säilikute piirdaatumid: 1929-1940
Säilikute arv: 18

Vene Üliõpilasorganisatsioonide Ühendus - EAA.1636
Объединение Русских студенческих организаций в Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1924-1939
Säilikute arv: 6

Vene Üliõpilaste Liit Eestis - EAA.1784
Союз русских студентов в Эстонии
Säilikute piirdaatumid: 1922-1935
Säilikute arv: 29

Üliõpilaskonventide likvideerimiskomisjon - EAA.1840
Комиссия по ликвидации студенческих конвентов
Säilikute piirdaatumid: 1937-1941
Säilikute arv: 5