Fondiloend

6.7. Akadeemilised teaduslikud seltsid

1905.aasta selts - EAA.3654
Säilikute piirdaatumid: 1930-1941
Säilikute arv: 63

Akadeemiline Ajaloo Selts - EAA.2492
Säilikute piirdaatumid: 1920-1941
Säilikute arv: 39

Akadeemiline Keemia Selts - EAA.5214
Säilikute piirdaatumid: 1923-1942
Säilikute arv: 28

Akadeemiline Usuteadlaste Selts - EAA.1855
Säilikute piirdaatumid: 1921-1940
Säilikute arv: 9

Eesti Looduseuurijate Selts - EAA.5309
Naturforscher-Gesellschaft
Общество естествоиспытателей
Die Dorpaten Naturforscher-Gesellschaft (als Filialverein der Kaiserlichen Livländischen Gemeinnutzigen und ..........
Säilikute piirdaatumid: 1841-2003
Säilikute arv: 1520

Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendus - EAA.5446
Säilikute piirdaatumid: 1954-2008
Säilikute arv: 410

Õpetatud Eesti Selts - EAA.2569
Gelehrte Estnische Gesellschaft
Ученое Эстонское Общество
Tartu Ülikooli juures olev Õpetatud Eesti Selts 1838-1939; 1940-1946, Eesti Teaduste Akadeemia juures olev Õpetatud Eesti Selts 1939-1940, Õpetatud Eesti Selts Eesti NSV Teaduste Akadeemia juures 1946-1950
Säilikute piirdaatumid: 1811-1950
Säilikute arv: 353