Fondiloend

6.4.1. Hariduslikud sihtasutused ja koolide ülalpidamise ühingud

Eesti Aleksandrikooli peakomitee - EAA.5283
Das Hauptkomitee der estnischen Alexanderschule
Главный комитет Эстского Александровского училища
Säilikute piirdaatumid: 1871-1882
Säilikute arv: 13

Johann Diedrichsteini Vinni asutus - EAA.1838
Stift Johann Diedrichstein zur Finn
Säilikute piirdaatumid: 1794-1939
Säilikute arv: 65

Mellin-Reichenbergi sihtasutus - EAA.1808
Mellin-Reichenbergsche Stiftung
Säilikute piirdaatumid: 1832-1926
Säilikute arv: 52

Pärnu õppijate toetusrahade komisjon - EAA.5182
Pernausche Schulinstitutkommission
Säilikute piirdaatumid: 1778-1918
Säilikute arv: 89

Saksa kooli- ja abiselts Tartus - EAA.1731
Deutscher Schul- und Hilfsverein in Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1903-1938
Säilikute arv: 8

Taavet Bergmanni abiraha sihtasutus - EAA.2105
Учреждение особого назначения стипендии Таавета Бергманна
David ja Sofia Bergmanni Nimeline Abiraha
Säilikute piirdaatumid: 1899-1943
Säilikute arv: 1059

Tartu saksa eragümnaasiumi ülalpidamise ühing - EAA.2765
Verband zum Unterhalte des Dorpater deutshen Privatgymnasiums
Oбщество содержания Дерптской (Тартуской) частной гимназии
Säilikute piirdaatumid: 1875-1938
Säilikute arv: 38

Tartu ülikooli juures asuv Lilli Suburgi mälestuskapitali valitsus - EAA.1620
Säilikute piirdaatumid: 1923-1940
Säilikute arv: 9

Viljandi kooliühing - EAA.2009
Felliner Schulverein
Феллинское училищное общество
Säilikute piirdaatumid: 1912-1915
Säilikute arv: 3