Fondiloend

6.1.3.3. Maakooliamet

Pärnu-Viljandi maakooliamet - EAA.2008
Pernau-Fellinsche Kreis-Landschulbehörde
Перново-Феллинский уездный комитет земских школ
Säilikute piirdaatumid: 1834-1916
Säilikute arv: 150

Tartu-Võru maakooliamet - EAA.1167
Dorpat-Werrosche Kreis-Landschulbehörde
Дерпт-Верроский (Юрьево-Верроский) уездный комитет земских школ
Säilikute piirdaatumid: 1736-1917
Säilikute arv: 624