Fondiloend

6.1.4. Linna koolikolleegium

Paldiski koolikolleegium - EAA.3060
Schulkollegium der Stadt Baltischport
Балтийско-Портская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1898-1913
Säilikute arv: 3

Pärnu koolikolleegium - EAA.5061
Pernausches Schulkollegium
Перновская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1785-1914
Säilikute arv: 99

Tartu koolikolleegium - EAA.3735
Schulkollegium der Stadt Dorpat
Дерптская (Юрьевская) городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1735-1919
Säilikute arv: 190

Valga koolikolleegium - EAA.3342
Walksche Stadt-Schulkollegium
Валкская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1865-1917
Säilikute arv: 32

Viljandi koolikolleegium - EAA.3776
Fellinsches Stadt-Schulkollegium
Феллинская городская училищная коллегия
Säilikute piirdaatumid: 1839-1901
Säilikute arv: 58