Fondiloend

6.1.1.4. Kreisi koolide inspektoraat

Haapsalu koolide inspektoraat - EAA.92
Hapsalsches Schulinspektorat
Гапсальская инспекция училищ
Säilikute piirdaatumid: 1857-1867
Säilikute arv: 1

Paide koolide inspektoraat - EAA.5201
Weissensteinsches Schulinspektorat
Вейсенштейнская инспекция училищ
Säilikute piirdaatumid: 1815-1892
Säilikute arv: 26

Pärnu koolide inspektoraat - EAA.3848
Pernausches Schulinspektorat
Перновская инспекция училищ
Säilikute piirdaatumid: 1800-1889
Säilikute arv: 393

Rakvere koolide inspektoraat - EAA.91
Wesenbergsches Schulinspektorat
Везенбергская инспекция училищ
Säilikute piirdaatumid: 1804-1889
Säilikute arv: 87

Viljandi koolide inspektoraat - EAA.387
Fellinsches Schulinspektorat
Феллинская инспекция училищ
Viljandi Koolide Inspektuur
Säilikute piirdaatumid: 1804-1879
Säilikute arv: 76