Fondiloend

6.3.2. Kodunduskool, majapidamiskool, kodutööstuskool, tööstuskool

Saarde kodutööstuskool - EAA.5254
Säilikute piirdaatumid: 1925-1945
Säilikute arv: 11

Sindi Kergetööstuskool - EAA.P-1188
Säilikute piirdaatumid: 1978-2003
Säilikute arv: 201

Suure-Jaani kodumajanduskool - EAA.4383
Säilikute piirdaatumid: 1915-1947
Säilikute arv: 13

Tori kodumajanduse täienduskool - EAA.5301
Hauswirtschaftliche Schule zu Torgel
Säilikute piirdaatumid: 1925-1947
Säilikute arv: 90

Tööstuskool nr 7 Viljandi - EAA.M-922
Säilikute piirdaatumid: 1944-1950
Säilikute arv: 66

Viljandi Õmblustehnikum - EAA.M-609
Viljandi Arve- ja Tööstustehnikum; Viljandi Majandus- ja Naistööstustehnikum
Säilikute piirdaatumid: 1936-1949
Säilikute arv: 36

Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikum - EAA.M-852
Õisu Veisekasvatuse ja Piimanduse Uurimise Instituut Põllumajanduse Rahvakomissariaat; Õisu Zootenikum Põllumajanduse Rahvakomissariaat; Õisu Loomakasvatuse Tehnikum Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium; Õisu Loomakasvatuse Tehnikum ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum ENSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum ENSV Kerge- ja Toiduainete Tööstuse Ministeerium; Õisu Tehnoloogiline Piimandustehnikum
Säilikute piirdaatumid: 1944-2006
Säilikute arv: 503