Fondiloend

4.9.3. Karula kihelkond

Kaagjärve vallavalitsus - EAA.3309
Gemeindeverwaltung zu Kawershof
Кагъярвское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1849-1917
Säilikute arv: 97