Fondiloend

4.6.4. Laiuse kihelkond

Jõgeva vallavalitsus - EAA.3206
Gemeindeverwaltung zu Laisholm
Егеваское (Лайсголм) волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1822-1919
Säilikute arv: 237

Kaave (Kurista) vallavalitsus - EAA.3433
Gemeindeverwaltung zu Kawa (Kurrista)
Каваское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1866-1893
Säilikute arv: 11

Kivijärve (Laiuse) vallavalitsus - EAA.3267
Gemeindeverwaltung zu Kibbijerw (Lais)
Кивиярвское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1855-1899
Säilikute arv: 18

Kärde (Vaimastvere) vallavalitsus - EAA.3509
Gemeindeverwaltung zu Kardis (Waimastfer)
Кардисское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1852-1898
Säilikute arv: 18

Laius-Tähkvere vallavalitsus - EAA.3087
Gemeindeverwaltung zu Flemmingshof
Техкверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1834-1917
Säilikute arv: 513

Laiuse vallavalitsus - EAA.3208
Gemeindeverwaltung zu Lais
Лайсское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1843-1917
Säilikute arv: 320

Leedi (Laius-Tähkvere) vallavalitsus - EAA.3141
Gemeindeverwaltung zu Ledis (Flemmingshof)
Ледиское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1850-1893
Säilikute arv: 46

Reastvere (Laius-Tähkvere) vallavalitsus - EAA.3142
Gemeindeverwaltung zu Restfer (Flemmingshof)
Рестферское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1851-1899
Säilikute arv: 49

Rääbise (Võtikvere) vallavalitsus - EAA.3215
Gemeindeverwaltung zu Repshof (Wottigfer)
Ребисское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1842-1893
Säilikute arv: 24

Vaimastvere vallavalitsus - EAA.3280
Gemeindeverwaltung zu Waimastfer
Ваймастверское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1834-1918
Säilikute arv: 113