Fondiloend

4.3.10. Martna kihelkond

Lähtru vallavalitsus - EAA.3040
Gemeindeverwaltung zu Lechtigall
Ляхтруское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1863-1933
Säilikute arv: 186

Martna vallavalitsus - EAA.2599
Gemeindeverwaltung zu Martens
Мартенское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1940
Säilikute arv: 592

Rõude vallavalitsus - EAA.4341
Gemeindeverwaltung zu Ruhde
Рудеское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1858-1917
Säilikute arv: 102