Fondiloend

1.2.2. Sillakohus

Pärnu sillakohus - EAA.951
Pernauer Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1720-1889
Säilikute arv: 9947

Saaremaa sillakohus - EAA.973
Öselsches Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1762-1885
Säilikute arv: 33

Tartu sillakohus - EAA.949
Dorpater Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1721-1888
Säilikute arv: 9606

Valga sillakohus - EAA.953
Walksches Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1803-1889
Säilikute arv: 1875

Viljandi sillakohus - EAA.952
Fellinsches Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1727-1890
Säilikute arv: 4488

Võru sillakohus - EAA.950
Werrosches Ordnungsgericht
Säilikute piirdaatumid: 1765-1890
Säilikute arv: 6798