Fondiloend

4.1.3. Harju-Madise kihelkond

Kloostri vallavalitsus - EAA.2740
Gemeindeverwaltung zu Padis-Kloster
Падиское волостное правление
Säilikute piirdaatumid: 1822-1918
Säilikute arv: 486