Fondiloend

5.4.2.4. Alamkorrakohus

Pärnu-Viljandi alamkorrakohus - EAA.286
Pernau-Fellinsche Niederrechtspflege
Перного-Феллинская нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1784-1796
Säilikute arv: 224

Tallinna (Paide) alamkorrakohus - EAA.15
Revalsche (Weissensteinsche) Niederrechtspflege
Ревельская (Вейсенштейнская) нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1783-1797
Säilikute arv: 189

Tartu-Võru alamkorrakohus - EAA.285
Dorpat-Werrosche Niederrechtspflege
Дерптско-Верроская нижная расправа
Säilikute piirdaatumid: 1784-1795
Säilikute arv: 13