Fondiloend

2.5. Aadli vaeslastekohus

Eestimaa aadli maavaeslastekohus - EAA.860
Estländisches Adliges Land-Waisengericht
Эстляндский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1715-1920,1936
Säilikute arv: 1852

Pärnu maavaeslastekohus - EAA.913
Pernausches Land-Waisengericht
Перновский уездный сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1680-1889
Säilikute arv: 315

Pärnu-Viljandi aadli vaeslastekohus - EAA.3192
Pernau-Fellinsches Adliges Waisengericht
Перного-Феллинский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1889-1922
Säilikute arv: 111

Saaremaa aadli maavaeslastekohus - EAA.2567
Oeselsches Adliges Land-Waisengericht
Эзельский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1715-1889
Säilikute arv: 216

Saaremaa aadli vaeslastekohus - EAA.212
Oeselsches Adliges Waisengericht
Эзельский (Сааремааский) сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1889-1922
Säilikute arv: 89

Tartu maavaeslastekohus - EAA.912
Dorpatsches Land-Waisengericht
Дерптский уездный дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1668-1889
Säilikute arv: 587

Tartu-Võru aadli vaeslastekohus - EAA.3193
Dorpat-Werrosches Adliges Waisengericht
Юрьево-Верроский дворянский сиротский суд
Säilikute piirdaatumid: 1873-1922
Säilikute arv: 263