Fondiloend

1.14.1. Kubermangu/maakonna karskuskuratoorium

Järvamaa karskuskuratoorium - EAA.1642
Mässigkeitskuratorium für Kreis Jerwen
Karskuskuratooriumi Paide maakonna-komitee
Säilikute piirdaatumid: 1900-1917
Säilikute arv: 12

Liivimaa kubermangu karskuskuratoorium - EAA.306
Livländische Gouvernements-Komitee des Kuratoriums für Volksnüchternheit
Säilikute piirdaatumid: 1900-1915
Säilikute arv: 99

Läänemaa karskuskuratoorium - EAA.3917
Mässigkeitskuratorium für Kreis Wiek
Säilikute piirdaatumid: 1901-1917
Säilikute arv: 6

Pärnumaa karskuskuratoorium - EAA.4606
Mässigkeitskuratorium für Kreis Pernau
Säilikute piirdaatumid: 1895-1914
Säilikute arv: 47

Tartumaa karskuskuratoorium - EAA.2429
Mässigkeitskuratorium für Kreis Dorpat
Säilikute piirdaatumid: 1900-1918
Säilikute arv: 42

Viljandimaa karskuskuratoorium - EAA.3916
Mässigkeitskuratorium für Kreis Fellin
Säilikute piirdaatumid: 1893-1917
Säilikute arv: 10